Algemene informatie

Karakteristiek

Het interieur van deze kerk ademt de sfeer van de 19e eeuw met enkele onderdelen uit vroeger tijden. Het opmerkelijkste interieurstuk is de kansel uit 1530 waarvan enkele panelen van de laatgotische kuip zijn beschilderd. Te zien is de geseling van Christus, Christus voor Pilatus en de Kruisiging. Tot 1765 stond hier een grote middeleeuwse kerk. In de westgevel zit nog de oude sluitsteen van het voormalige westportaal met het jaartal 1765. Curieus aan deze kerk is dat hij ten opzichte van de middeleeuwse kerk een halve slag gedraaid is.

Gebruik

De kerk wordt regelmatig gebruikt voor culturele activiteiten. Twee objecten zijn hier als onderdeel van het project ‘Op hoogte gedacht – beeldende kunst op kerkhoven. Kunstenaar jcj vanderheyden heeft getracht overpeinzing en inkeer op te roepen met zijn kunstwerk. De ‘Poort met bank'. Paul Perry heeft zich laten inspireren door een grafsteen van twee broers die kort na elkaar het leven zagen en dezelfde naam droegen: Stoffer Jan Reinders.